Skip til hoved indholdet
    Hjem Kurser Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist 8 dage før kursus-start, men vi anbefaler altid at være ude i god tid af hensyn til bedst mulige planlægning.
Tilmelding er bindende, når der er 14 dage eller mindre til kursus-start.
Tilmelding til kurser sker på NemTilmeld
Kurset faktureres 8 dage før kursus-start og skal være betalt inden kurset begynder.
Er kurset ikke betalt, er det ikke muligt at deltage.
Privatister er først endelig tilmeldt, når vi har modtaget betaling for kurset.

 

Specialkurser

Ved underskrift forfalder 25% af den indgåede aftale umiddelbart efter kontraktindgåelse.
Restbeløbet forfalder 8 dage inden kursusstart.

 

Tilbud standardkurser

Ved underskrift forfalder 25% af den indgåede aftale umiddelbart efter kontraktindgåelse.
Restbeløbet forfalder 8 dage inden kursus-start.
Ved indgåelse af kontrakt, skal kontrakten underskrives af begge partner - Kunden og Marstal Navigationsskole - og kundens faktureringsoplysninger skal oplyses.

 

Afbestilling

Afbestilling af kursus kan ske uden beregning indtil to uger før kurset begynder.
Afbestilling skal ske via NemTilmeld her på hjemmesiden.

  • Indtil 14 dage før kursus-start, refunderes det fulde kursusbeløb.
  • Mellem 7 og 14 dage før kursus-start opkræves 50% af kursus-prisen.
  • Ved 7 dage eller senere før kursus-start opkræves den fulde kursus-pris.

Hvis du som kursist bliver forhindret i at deltage, kan bestilleren af kurset sende en anden deltager uden ekstraberegning.
Kursus-administrationen skal have besked senest dagen før kursus-start.

Aflysning og ændring af datoer
Ved for få tilmeldinger til et kursus, forbeholder vi os retten til at aflyse kurset.
Vi tager forbehold for ændring af kursus-datoer.

 

Bortkommet kursusbevis

Ved genudstedelse af bortkomne certifikater/beviser sender vi gerne et nyt bevis.
Prisen er kr. 500,00 pr. bevis mod forudbetaling.

 

Priser

Priserne på Marstal Navigationsskoles kurser fremgår af oversigten over vores kurser her.
Priserne er beregnet ud fra principperne i Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsættelse.
Vejledningen omhandler reglerne for prisfastsættelse på varer og ydelser for statslige institutioner.
Se mere her: https://oes.dk/media/43168/vejledning-om-prisfastsaettelse-2022.pdf

Hold dig opdateret med nyt fra Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Maritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal

Telefon: +45 6253 1075
marnav@marnav.dk

Telefontider

Genveje

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback