Skip til hoved indholdet
  Hjem HF-Søfart Skolehjemmet

Skolehjemmet

Flyt trygt hjemmefra

Tilbud om ophold på Marstal Navigationsskoles skolehjem for HF-søfartselever har til formål at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse på skolen. At have en plads på Skolehjemmet er en mulighed for at lette din byrden ved at flytte hjemmefra, så længe du er under 18 år. Skolehjemmet er primært til 1. års elever på HF-søfart.

Hvis du ikke opfylder de formelle betingelser eller regler for skolehjemsopholdet, eller hvis skolehjem er fuldt optaget, vil du ikke få en plads. Dette berører i øvrigt på ingen måde din adgang til uddannelsen.

 

Tryghed

På Marstal Navigationsskole ønsker vi, at alle kan trives og opleve tillid og tryghed. Trivslen skabes i det samarbejde vi har med hinanden, dvs. eleverne indbyrdes og med skolemor, køkkenchef samt ansatte og studerende på Marstal Navigationsskole.

På Marstal Navigationsskole har alle uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

 

Vær med til at værne om disse værdier og ræk hånden ud til en kammerat, der skal støttes

Når vi er mange sammen, må vi hver især være opmærksomme og rette egen adfærd til, så der er plads til alle. Definitionen på et reglement er "en forskrift på opførsel". Så her kunne vi godt remse alle de ting op, som du må eller ikke må, men vi tager det for givet, at du er rede til at udvise ordentlighed og følge kodeks for almindelig opførsel i samfundet.   Vi lægger derfor i stedet vægt på, at vi ønsker en skole, hvor alle ressourcer udnyttes effektivt, sådan at du kan opnå den bedste faglige og personlige udvikling. Den vigtigste regel er derfor, at både du og vi påtager os ansvaret for at skabe et godt miljø og samarbejde. Det vil sige: Vis hensyn! Skab tryghed!  Tag ansvar!

Vigtig viden og ordensregler for skolehjemmet

Skolehjemmet "4. maj kollegiet" ligger på adressen: 4. maj stræde 1, 5960 Marstal.
Skolehjemmet "Marinebo" ligger på adressen: Vestergade 48B, 5960 Marstal.

Alle værelserne er møbleret.
Hvis du ødelægger noget på værelset skal du erstatte det.
Det er ikke tilladt at tage møbler og dyr med.

4. maj kollegiet

Dette skolehjem består af 40 enkeltpersonsværelser.
9 værelser med eget bad/toilet og egen køkkenafdeling.
16 værelser med eget bad og fælleskøkken.
15 værelser med fælles køkken og bad/toilet (2 beboere om hvert bad/toilet). 

På kollegiet er der en stor TV-stue og fællessal, som også beboerne fra Marinebo har adgang til.
Ansøgere som har bedsteforældre/oldeforældre (ikke søskende eller bekendte), der har deltaget aktivt i modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig, har fortrinsret til værelse på "4 Maj kollegiet". Dokumentation skal foreligge.

Marinebo

Det her skolehjem ligger overfor "4 Maj kollegiet".
Værelserne er 2-personersværelse med eget bad/toilet og køkken afdeling.
Det er Marstal Navigationsskole, der vælger, hvem du skal bo på værelse med.

Rullemadras, dyne, hovedpude, sengelinned, håndklæder, bøjler til tøj, sikkerhedssko, cykel og regntøj.

Du har adgang til et te-køkken, det er derfor en god ide at tage lidt bestik, tallerken, gryde eller pande med.

Uddannelsen på HF-Søfart er gratis og SU-berettiget for udeboende.
Vi opkræver dog et optagelsesgebyr på 2.500, der dækker blandt andet kedeldragt, som udleveres til hver elev.
Det er hovedsageligt elever på 1. årgang, der har fortrinsret til skolehjem.

Er du under 18 år, når du begynder på 1. årgang

Så er det gratis for dig at bo på skolehjem – du får altså kost og logi gratis.
Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt for os at tilbyde dig en plads på skolehjemmet, kan du få et tilskud på kr. 2.610 pr. måned til kost og logi. Tilskud udbetales indtil du fylder 18 år og er SU-berettiget.
(Fylder du for eksempel 18 i februar, kan du får SU fra 1. april. Tilskud udbetales til og med marts).
Tilbyder vi dig en plads på skolehjemmet, men du ønsker ikke at tage imod vores tilbud, så er det ikke muligt at få udbetalt tilskuddet på de 2.610,- til kost og logi.

Bliver du 18 år i løbet af 1. årgang

Du er berettiget til SU i det kvartal, der kommer efter din 18 års fødselsdag (hvis du bliver 18 år i februar, så får du SU fra den 1. april)
Du skal så, i det her eksempel, betale kr. 2.090 pr. måned (takst 2023) fra den 1. april for kost og logi på skolehjemmet.

Hvis du er 18 år eller derover, når du begynder på 1. årgang

Du kan bo på skolehjemmet, hvis der er plads.
Fordi du allerede er berettiget til SU skal du selv betale for kost og logi. Vi opkræver kr. 2.090 pr. måned i 10 måneder. Om året er det altså kr. 20.900 (takst 2023).

Hvis du er 18 år eller derover og går på 2. eller 3. årgang

Du kan bo på skolehjemmet, hvis der er plads.
Er du 18 år og derover, og bor du på skolehjem mens du går på 2. eller 3. årgang, så skal du betale fuld pris for kost og logi.
I 2023 er taksten kr. 4.400 pr. måned.

Der kan ske uheld, som får forsikringsmæssige følger. Eleven bærer selv risikoen for tyveri og ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig for. Derfor anbefaler vi, at I har en familieforsikring/indboforsikring.

Alle hverdage er der mad i kantinen på Marstal Navigationsskole på de her tidspunkter:
Morgenmad - klokken 07:15 til 10:00
Frokost - klokken 12:15
Aftensmad - klokken 18:00

I weekenderne er der mad i kantinen på Marstal Navigationsskole på de her tidspunkter:
Brunch - klokken 10:00 til 12:00
Du kan samtidig smøre en sandwich til din aftensmad.

For at formindske madspild skal man hver uge skrive sig på til mad i kantinen gennem vores intranet. 

Alle på skolehjemmet skal hælpe til i køkkenet. Kantinelederen laver en vagtplan.

Der skal være ro på skolehjemmet kl. 22:30 fra søndag til torsdag og kl. 01:00 fredage og lørdage.

Vores Skolemor arrangerer fællesaktiviteter i løbet af skoleåret, og hun kommer dagligt på skolehjem. Så der er altid mulighed for at tale med hende, hvis hvis du har brug for det.

Marstal Navigationsskole: 6253 1075
Skolemor Helen: 2393 4015
Prorektor Jan: 2393 4007
Pedel Alan: 7172 1075
Rektor Helle: 2342 1075

Der accepteres ikke fravær fra undervisningen medmindre der er tale om sygdom. Ved sygdom har den enkelte beboer pligt til at informere skolemor eller dennes afløser. 

Ring eller SMS til skolemor på mobil 23934015.

Det er utroligt vigtigt af hensyn til sikkerhed at skolemor har kendskab til at man er syg, derved har hun mulighed for at hjælpe en med evt. hente medicin, sørge for mad og evt. lægebesøg eller træffe beslutning om at hjemsende pga. det er uforsvarligt at ligge alene på skolehjemmet. Er eleven syg i længere periode, hjemsendes personen indtil vedkommende er rask igen.

Hvis man ikke informerer skolemor ved fravær fra undervisningen, sker der følgende:

 • Første gang påpeger skolemor, at skolemor skal kontaktes ved fravær.
 • Anden gang gives en påtale og hun kontakter forældrene. Der sendes en mail til prorektor.
 • Tredje gang gives en skriftlig advarsel og man hjemsendes fra skolehjem i en uge.
 • Fjerde gang bliver man bortvist.

Beboerne skal i fællesskab med skolemor afholde en ugentlig rengøringsdag på værelser og fællesarealer.

Skolemor eller stedfortræder kan til enhver tid foretage kammerinspektion af beboerens værelse for at konstatere, om værelset bliver holdt pænt og ordentligt. Hvis værelset ikke er pænt og ordentligt, kan skolemor forlange, at der ryddes op og gøres rent.

Elever må bruge kollegiets vaskemaskiner.
Der er en app, du skal bruge, for at betale for din tøjvask.
Maskinerne doserer selv allergivenligt vaskemiddel.
Vaskemaskinerne må bruges mellem klokken 08.00 og 21.00

Skolehjem er ikke åbent, når der er ferier i løbet af skoleåret.
Det betyder, at du ikke må være på skolehjem i de perioder, hvor der er ferie og planlagt hjemrejse. 

Når skolehjem er lukket kan grunden være planlagt vedligeholdelse, og at der ikke er opsyn i de perioder.

Nøglebrik til 4. maj

Gælder til yderdøre (som altid skal være aflåste) samt ens eget værelse. Ved tab erstattes denne (1.000,- kr.).

For oplåsning, ved at tilkalde hjælp uden for almindelig arbejdstid (08.00-18.00), opkræves et gebyr på 500,- kr.

 

Nøgler til Marinebo

Gælder til værelset (som altid skal være aflåste). Ved tab erstattes denne (2.000,- kr).

For oplåsning, ved at tilkalde hjælp uden for almindelig arbejdstid (08.00-18.00), opkræves et gebyr på 500,- kr.

 

Hvis du mister din nøglebrik/nøgle, skal du hurtigst mulig kontakte skolen eller Skolemor.

Fraflytning kan kun ske den 30.06 eller 31.12.
I forbindelse med fraflytning skal beboeren:

 1. Rengøre værelse og evt. fællesrum
 2. Sikre at der gennemføres syn af værelset ved pedel, hvor fejl og mangel liste udfyldes.
 3. Aflevere nøgle samt andet relevant inventar, der tilhører skolehjemmet.
 4. Mislighold af punkt 1 – 3 vil medføre økonomisk krav fra skolehjemmet.

Du tiltaler andre ordentligt. Det vil sige værdigt og anstændigt og uden brug af nedladende udtryk. Dette gælder både i forholdet mellem elever indbyrdes og mellem elever og ansatte.

Hvis du i løbet af dit ophold på skolen føler dig alvorligt utryg, mobbet eller chikaneret, er det vigtigt, at du eller dine forældre meget hurtigt taler med skolemor, denne eller andre med tilknytning til Marstal Navigationsskole, kan du i fortrolighed få talt om din situation.

Mobning, aggressiv, truende, chikanerende eller racistisk adfærd accepteres ikke og kan medføre bortvisning.

Skolehjemmet på Marstal Navigationsskole er totalt nikotinfrit (herunder diverse produkter inkluderende nikotin) – Det gælder på hele matriklen.

Aktiveres røgdetektoren på værelset, skal beboeren selv betale regningen (ca. 6.500,- per gang) til brandvæsnet. Aktiveres røgdetektoren på fællesarealet, og kan man ikke finde synderen, bliver regningen fordelt ud på alle beboere på skolehjemmet.  Der findes kun røgdetektor på skolehjem 4. maj.

Marstal Navigationsskole er behjælpelig med kontakt til nikotinafvænning.

Alkohol er ikke foreneligt med undervisning og arbejde i hverdagene. Vurderes det blandt personale, at eleven har været beruset i hverdagene, gives der en skriftlig advarsel, sker det igen vil eleven blive bortvist fra skolehjemmet.

 

Andre rusmidler er ikke forenelige med undervisning og arbejde og dette kan medføre bortvisning øjeblikkeligt.

 

Fest og andre sammenkomster skal foregå i fællessalene, kun i weekender og i aftale med skolemor. Lokalerne skal være rengjort senest kl. 12:00 den efterfølgende dag.

 

Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler er ikke tilladt. Forefindes narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område, vil de blive inddraget og afleveret til politiet.

 

Der vil i løbet af semesteret blive foretaget stikprøvekontrol for test af narkotiske rusmidler, i henhold til studie/ordensregler for HF-søfart. Ved mistanke om indtagelse af narkotiske rusmidler hos en eller flere elever, foretages test. Konstaterer vi at prøven er positiv, iværksættes nedenstående:

 

 • 1. advarsel - Skriftlig advarsel og underretning til forældre
 • 2. advarsel – Bortvisning fra skolehjem.

 

Skolen forbeholder sig ret til uden varsel at ransage skolens og skolehjemmets områder inkl. værelser og skabe.

Ved mistanke om indtagelse af narkotiske rusmidler kan skolen forlange, at elever lader sig teste.

 

Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning. Ved bortvisning afgøres varigheden i hvert enkelt tilfælde. Marstal Navigationsskole kan forlange aftale om behandling i tilfælde af misbrug, ligesom der er underretningspligt til de sociale myndigheder for unge under 18 år. Proceduren er som nedenstående:

 

 • 1. advarsel - Skriftlig advarsel og underretning til forældre
 • 2. advarsel – Bortvisning fra skolehjem.

 

I særlige grove tilfælde kan ovenstående procedure fraviges, en elev kan bortvises fra skolehjem, hvis dette vurderes som eneste sanktionsmulighed.

Tyveri af effekter, der tilhører skolen og skolehjemmet, kantinen, ansatte eller øvrige, medfører bortvisning. Hærværk medfører ligeledes bortvisning. For hærværk og tyveri rettet mod skolen foretages som hovedregel politianmeldelse. I mindre grove tilfælde kan gives en advarsel.

Vold kan på ingen måde accepteres. Forseelser medfører omgående bortvisning samt evt. politianmeldelse.

Hvis du ikke er i stand til at overholde ovenstående regler eller udvise fornødent hensyn over for andre personer, bygninger, materialer eller udstyr, vil du blive bedt om at ændre adfærd, så den er passende.

 

En ledende person kan yderligere tale dig til rette, hvis du ikke retter dig efter en sådan henstilling. Er dette

uden virkning, får du en skriftlig advarsel og karantæne fra skolehjemmet i op til en uge, hvor du får tænkepause til at overveje, om det er det rigtige sted at bo. Fortsætter du den uhensigtsmæssige adfærd efter en sådan tænkepause, iværksættes en endelig bortvisning fra skolehjemmet.

 

Ved grove overtrædelser af ordensregler vil skolen kunne skride til bortvisning uden forudgående advarsel.

 

Anke eller klage over afgørelse grundet i skolehjemsreglerne

Ved advarsel, skriftligt advarsel, bortvisning eller andre sanktioner på baggrund af ovenstående regler kan pågældende elev til enhver tid klage over afgørelsen jf. bestemmelserne fastsat ved Marstal Navigationsskole. I relation til bortvisning, vil denne først være gældende efter behandling af en eventuel klage, og såfremt klagen findes uberettiget.

Hold dig opdateret med nyt fra Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Maritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal

Telefon: +45 6253 1075
marnav@marnav.dk

Telefontider

Genveje

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback