Skip til hoved indholdet
  Hjem Uddannelserne Færgenavigatør

Færgenavigatør

Færgenavigatør

Marstal Navigationsskole er blevet godkendt til at uddanne Færgenavigatører.
Det betyder, at vi nu kan tilbyde uddannelsen til alle, der drømmer om at blive færgenavigatør.
Og vi kan hjælpe alle de færgeselskaber, der mangler arbejdskraft.

Det første hold af nye Færgenavigatører begyndte deres uddannelse den 13. maj 2024 og slutter med eksamen i juni 2025.

Næste optag er den 12. maj 2025. 

Om uddannelsen

Uddannelsen er målrettet de små lokale færger, ø-færger og genvejsfærger på under 500bt i hele Danmark.
På uddannelsen til Færgenavigatør lærer du sømandskab, sikkerhed, navigation og el-drift.
Desuden får du viden om kommunikation, service og turisme.
Når du har taget uddannelsen, får du sønæringsbevis som færgenavigatør.
Uddannelsen er delt op med studier på Marstal Navigationsskole og praktiktid på en færge.

Din praktiktid

Du får adgang til en elektronisk uddannelsesbog fra Marstal Navigationsskole, som du skal følge. Den sikrer du kommer igennem alt relevant arbejde, mens du er i praktik på færgen.
Under praktiktiden om bord på færgen lærer du arbejdsgange og procedure, der vedrører alle aspekter af arbejdet på en færge.
En kvalificeret navigatør (styrmand eller skipper) udpeges som din vejleder gennem din praktiktid.

Hør mere om Navigatøruddannelsen

Her kan man høre om de studerendes oplevelse af uddannelsen, skolens rektors synspunkter efter det første års dimittender er udklækket, såvel som hvordan en overfartsleder ser på uddannelsen, praktikforløbet og rekrutteringsmulighederne.
Nye navigatør-studerende føler sig godt rustet

Ny uddannelse til færgenavigatør hitter

Du kan også læse, hvor glade studerende har været for uddannelsen og deres nye job her på DR.dk
Det er et drømmejob

Ansøgning

Du skal dog opfylde visse forudsætninger, for at du, som ansøger, kan komme i betragtning til uddannelsen eller at du, som færgeselskab, kan komme i betragtning til at få en Færgenavigatør.
Herunder kan du læse mere om kravene, hvis du er enten Ansøger eller Færgeselskab.

Hvis du som rederi og/eller færgeselskab ønsker en praktikant, så finder du på denne side informationer om, hvordan du skal gribe det an.

Der er begyndt et hold nye Færgenavigatører på Marstal Navigationsskole mandag den 13. maj 2024.
Det hold er færdige i juni 2025.

Vi optager studerende på uddannelsen igen den 12. maj 2025.

Om uddannelsen

Uddannelsen er målrettet de små lokale færger, ø-færger og genvejsfærger i hele Danmark.
Uddannelsen er delt op med studier på Marstal Navigationsskole og praktiktid på en færge.

Praktiktiden

Praktikanten får adgang til en elektronisk uddannelsesbog fra Marstal Navigationsskole, som skal følges. Den sikrer, at praktikanten kommer igennem alt relevant arbejde, mens vedkommende er i praktik på færgen.
Under praktiktiden skal praktikanten lære arbejdsgange og procedurer, der vedrører alle aspekter af arbejdet på en færge.
Rederiet/færgeselskabet udpeger en kvalificeret navigatør (styrmand eller skipper) som vejleder til den studerende.

Praktikanten er under uddannelsen overtallig ombord og kan ikke indgå i sikkerhedsbesætningen i forhold til besætningsfastsættelsen.
I praktiktiden udbetales praktikløn efter gældende takst. Der kan søges praktikstøtte ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan se vejledning til ansøgning om praktikpladstilskud her: Praktikpladstilskud---Færgerederier.pdf.

Uddannelsens forløb

Uddannelsen er delt sådan op, at de første 4 uger er undervisning på Marstal Navigationsskole, hvor praktikanten undervises i sømandskab, sikkerhed, navigation og el-drift.
Desuden introduceres praktikanten til kommunikation, service og turisme.
Efter de 4 uger skal praktikanten så begynde i praktik hos dig, som varer 6 måneder. Praktikanten er mønstret som overtallig.

For holdet med optagelse i maj 2024 ligger skolen, praktikken og kurserne således: 

 • 4 ugers undervisning - 13. maj 24 - 10. juni 24
 • 6 mdrs. praktik - juli-december 24
 • 20 ugers undervisning - januar-juni 25

I løbet af de 6 måneder i praktik på din færge er der kurser, som praktikanten skal gennemføre.
I uge 36 – Røgdykker kursus i Svendborg
I uge 40 – ROC på Marstal Navigationsskole
I uge 45 - §5-kursus på Marstal Navigationsskole

Efter praktiktiden

Efter endt praktiktid på din færge skal praktikanten tilbage til Marstal Navigationsskole. Her skal vedkommende gennemføre et 20 uger langt undervisningsforløb, der afsluttes med en eksamen.
Efter veloverstået eksamen kan Søfartsstyrelsen udstede sønæringsbevis som Færgenavigatør. 

Rederigodkendelse

Rederiet skal godkendes som uddannelsessted for at kunne indgå en aftale med en praktikant.
Denne godkendelse er også en forudsætning for at rederiet kan modtage praktikstøtten.

Marstal Navigationsskole godkender rederier, som dokumenterer, at der sikres en alsidig uddannelse, efter § 5 i bekendtgørelse nr. 794 af 18. juni 2018 om tilskud til praktikplads i skibe, jævnfør nedenstående uddrag:

§ 5. Det er en forudsætning for godkendelse, at rederiet dokumenterer, at det kan sikre en alsidig uddannelse
på handelsskibe i overensstemmelse med de krav, der stilles til den pågældende uddannelse.
Stk. 2. Rederiet skal:
1) Anvende handelsskibe til uddannelsen, der med hensyn til størrelse, fremdrivningseffekt, driftsforhold,
udstyr, bemanding samt besætningens erfaring og arbejdsbelastning kan fungere som et effektivt praktiksted
til søs.
2) Udpege en officer om bord, der har ansvaret for praktikanternes uddannelse.
3) Indgå en skriftlig uddannelsesaftale med den studerende, som
a) indeholder rederiets forpligtelser med hensyn til indhold og gennemførelse af den foreskrevne praktiktid,
b) garanterer den nødvendige praktik med henblik på at kunne gennemføre uddannelsen, og
c) indeholder dokumentation for løn under praktiktiden. Stk. 3. En godkendelse kan også omfatte et samarbejde mellem flere rederier. BEK nr. 794 af 18/06/2018 1.

Send en kort beskrivelse at ovenstående, samt:

 • Firmanavn, adresse
 • CVR-nummer
 • Kontaktoplysninger på kontaktperson/praktikansvarlig (tlf. + e-mail)

Sådan får rederiet en praktikant

Når der er formidlet kontakt mellem en ansøger og en færge, så skal de to parter underskrive en praktikaftale, som praktikanten skal sende til Marstal Navigationsskole.
Ansøgeren indsender praktikaftalen, sammen med de andre nødvendige dokumenter.
Kun med en underskrevet praktikaftale kan praktikanten begynde på uddannelsen til Færgenavigatør.

Praktikaftalen, som parterne skal udfylde og underskrive, kan du finde her: Praktikaftale-F-rgenavigat-r.pdf

Med et klik her finder du også en liste over Søfartslæger.

Yderligere oplysninger

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt Marstal Navigationsskole. Så hjælper vi dig videre.
Ring: 6253 1075
Mail: marnav@marnav.dk

Hvis du gerne vil ansøge om at blive optaget på uddannelsen til Færgenavigatør, så er det vigtigt, du læse denne side grundigt.
Her på siden får du informationer om både uddannelsens indhold, om de krav vi stiller til dig og om hvordan du ansøger.

Uddannelses indhold

Uddannelsen til Færgenavigatør er opdelt i forskellige emner, som består af:

 • 4 uger med indledende emner på Marstal Navigationsskole (13. maj til 10. juni 2024*).
 • 6 måneders praktiktid på færge i dansk indenrigsdrift (Uge 36: Røgdykker kursus i Svendborg. Uge 40 ROC på Marnav. Uge 45 §5-kursus på Marnav*).
 • 20 uger med afsluttende emner og eksamen på Marstal Navigationsskole januar til juni.

*Datoerne er for holdet med optagelse maj 2024. Der kan ske ændringer ved næste optag i 2025. 

Mens du er på skole, kan du søge SU.

Praktik med løn

Praktikken er lønnet og finder sted på én færge. Maksimalt tre færger, hvis det ikke er muligt at have hele praktikken på en.
Praktikken foregår under vejledning af kvalificeret navigatør og gennemføres i henhold til godkendt uddannelsesbog.
Praktikken skal kvalificere dig til dig til at opnå sønæringsbevis som færgenavigatør

Adgangskrav

Du skal opfylde følgende 4 krav for at blive optaget på uddannelsen til Færgenavigatør:

 1. Du skal have en uddannelsesaftale med en færge i indenrigsdrift i Danmark (se Praktikaftale herunder)
 2. Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring eller mindst 5 års generel erhvervserfaring (dit CV)
 3. Du skal have et Sundhedsbevis og være skikket til udkig, som du får ved en søfartslæge (se liste over Søfatslæger herunder)
 4. Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasseprøve eller fra en tilsvarende prøve

Marstal Navigationsskole kan, efter samtale og eventuel prøve, vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen.

Din praktikaftale

Du skal selv søge for kontakt til en færge. Hvis du har brug for vejledning kan du eventuelt få hjælp fra Færgesekretariatet, Vestergade 1, 5970 Ærøskøbing, mail@faergesekr.dk eller Småøernes Færgeselskab, Holmegaardsvej 34, 3400 Hillerød, info@smaa-faergerne.dk
Når du har fået kontakt med en færge, og i er blevet enige om en praktik, så skal i underskrive en praktikaftale, som du sende til Marstal Navigationsskole.
Kun med en underskrevet praktikaftale kan du begynde på uddannelsen til Færgenavigatør.
Praktikaftalen, som du og færgen skal udfylde og underskrive, finder du her: Praktikaftale-F-rgenavigat-r.pdf.

Med et klik her finder du listen over Søfartslæger.

Ansøg

Du ansøger her ved at uploade de 4 nødvendige dokumenter.
1. upload Praktikaftalen sammen med 2. Et sundhedsbevis samt 3. Dit CV og 4. Dit bevis for bestået klasseprøve fra Folkeskolen i dansk og matematik.

Andre praktiske informationer

Sted, hvor uddannelsen udbydes: Marstal Navigationsskole
Sprog, der anvendes i uddannelsen: Dansk
Normeret uddannelsestid: 14 måneder
Titlen, som uddannelsen giver dig ret til at anvende: Færgenavigatør

Yderligere oplysninger

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt Marstal Navigationsskole. Så hjælper vi dig videre.
Ring: 6253 1075
Mail: marnav@marnav.dk

Ansøg om optagelse

Er uddannelsen til Færgenavigatør noget for dig? Så skynd dig at sende din ansøgning til os!

Hold dig opdateret med nyt fra Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Maritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal

Telefon: +45 6253 1075
marnav@marnav.dk

Telefontider

Genveje

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback