Ansøgning om udstedelse af nyt eksamens- og eller kursusbevis, hvor det oprindelige bevis er ødelagt eller bortkommet, kan ske ved henvendelse til Marstal Navigationsskole 62 53 10 75 eller ved udfyldelse i nedenstående skema.
Det har hidtil været gratis at få udstedt nye beviser. Men i slutningen af 2012 besluttede folketinget, at der skal indføres brugerbetaling for udstedelse og fornyelse. Prisen for nyt eksamens- eller kursusbevis er pr. 1. juni 2014 kr. 500,- pr. bevis.

Søfartsstyrelsen udsteder beviser og certifikater inden for følgende områder:

  • Søfartsbøger
  • Sønæringsbeviser
  • Kvalifikationsbeviser
  • Anerkendelsesbeviser
  • Besætningsfastsættelser
  • Dispensation til besætningsfastsættelser

Ovenstående ansøges via Søfartsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal udfyldes online og indsendes digitalt med NemId.

For beviser udstedt af Marstal Navigationsskole skal følgende oplyses:

  • Fulde Navn og cpr. nr.
  • Adresse og Telefonnummer
  • Email adresse
  • Hvilket eksamens-/kursusbevis drejer det sig om?
  • Hvornår blev det oprindelige eksamens-/kursusbevis udstedt?

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922