Liste over hvilke beviser giver forhåndsmerit i kystskipper-og sætteskipperuddannelsen.

 • Bevis for brandbekæmpelse i skibe.
 • Bevis for brandleder.
 • GOC bevis
 • ROC bevis
 • SSO kursus
 • ECDIS
 • Duelighedsbevis i motorpasning
 • §16 kursus
 • Tankskibsbevis (Tanker Familiarization)
 • Bevis for uddannelse i særlig sikringsopgaver
 • Sundhedskursus B
 • Sundhedskursus A
 • STX, HF, HHX giver merit i modulerne: Sprogligt engelsk, Metode, Natur