Priser og betalingsbetingelser - Marstal Navigationsskole

Betalingsbetingelser

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist 8 dage før kursusstart, men vi anbefaler altid at være ude i god tid af hensyn til bedst mulige planlægning. Tilmelding er bindende, når der er 14 dage eller mindre til kursusstart.

Tilmelding til kurser sker på Nemtilmeld via vores hjemmeside www.marnav.dk.

Kurset faktureres 8 dage før kursusstart og skal være betalt inden kursusstart i henhold til de påførte betalingsbetingelser.

Er kurset ikke betalt, er det ikke muligt at deltage. Privatister er først endelig tilmeldt, når vi har modtaget betaling for kurset.

Specialkurser:

Ved underskrift forfalder 25% af den indgåede aftale umiddelbart efter kontraktindgåelse, restbeløbet forfalder 8 dage inden kursusstart.

Tilbud standardkurser:

Ved underskrift forfalder 25% af den indgåede aftale umiddelbart efter kontraktindgåelse, restbeløbet forfalder 8 dage inden kursusstart.

Ved indgåelse af kontrakt med kunde, skal kontrakten underskrives af begge partner (Kunden/Marnav) og kundens faktureringsoplysninger skal oplyses.

Afbestilling

Afbestilling af kursus kan ske uden beregning indtil to uger før afholdelse af kurset. Afbestilling skal ske på Nemtilmeld via marnav.dk

· Indtil 14 dage før kursusstart, refunderes det fulde kursusbeløb.

· Mellem 7 og 14 dage før kursusstart opkræves 50% af kursusprisen.

· Ved 7 dage eller senere før kursusstart opkræves den fulde kursuspris.

Hvis du som kursist bliver forhindret i at deltage, kan bestilleren af kurset uden ekstraberegning sende en anden deltager. Kursusadministrationen skal have besked senest dagen før kursusstart.

Aflysning og ændring af datoer

Ved for få tilmeldinger til et kursus, forbeholder vi os retten til at aflyse kurset.
Vi tager forbehold for ændring af kursusdatoer.

Bortkommet kursusbevis

Ved genudstedelse af bortkomne certifikater/beviser sender vi gerne et nyt bevis.

Prisen er kr. 500,00 pr. bevis mod forudbetaling.

Priser

Priserne på Marstal Navigationsskoles kurser fremgår af kursusoversigten på Nemtilmeld.

Priserne er beregnet ud fra principperne i Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsættelse.

Vejledningen omhandler reglerne for prisfastsættelse på varer og ydelser for statslige institutioner. Se mere her: https://oes.dk/media/13325/vejledning-om-prisfastsaettelse.pdf

marnav-logo-hvid-176x45.png

Marstal NavigationsskoleMaritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal
[email protected]
+45 6253 1075

Find os også her

Copyright © 2022 Marstal Navigationsskole.

Designet & Udviklet af SkyDigital

Search

Ellenet 10, 5960 Marstal
(+45) 62 53 10 75