Aktiviteter - Marstal Navigationsskole

På HF-Søfart får du studieture og andre fællesarrangementer i løbet af din uddannelse.

Her på siden kan du læse mere om de årlige togter med skonnerten Fylla, brandskolen, ekskusionen på 2. årgang og studieturen på 3. årgang

Det årlige togt med

Skonnerten fylla

På alle tre årgange mønstrer eleverne på skonnerten Fylla som virker som træningsskib på det faglige og på det samarbejdsmæssige plan.
Togterne er af ca. en uges varighed og er særdeles populære på alle årgange.
Ombord indgår eleverne i ’skifter’, hvor der tørnes i vagt, kabys og undervisning. Undervisningen varierer på de forskellige togter.
På første år er der fokus på søsikkerhed og redning, på anden årgang er der særligt fokus på sejladsplanlægning og navigation.
På tredje årgang sejles der gerne til Flensborg, hvor også en natsejlads er inkluderet.

2. årgangs

EKSKURSION

På anden årgang tager klasserne samlet afsted en dag på en maritime relateret ekskursion.

Ekskursionen er Maritim relateret og kan være besøg af skibe, museer, havne, messer eller andet med stor maritim relevans.

Ekskursion er forbundet med en mindre opgave som bruges i undervisningen når der returneres.

Det plejer at være en lærerig oplevelse som både elever og lærere har stor glæde af.

3. årgangs

Studietur

På tredje årgang arrangeres der studietur.

Turen går gerne udenlands hvor lærere fra både Navigationsskolen og VUC. deltager – Temaet er til Kultur & Maritimt relateret.

Det plejer at være en stor fornøjelse for 3. årgangene at rejse sammen, og lærer hinanden at kende på tværs af klasserne.

Opsparingen starter allerede på første år, hvor der også i løbet af anden andet år er mulighed at optjene ved forskellige fællesarrangementer.

Afsluttende kursus i

Bekæmpelse af brand

Brandbekæmpelsescertifikatet tages som et af de afsluttende kurser.

For at komme hertil kræves det, at alle øvrige eksaminer og prøver er bestået.

Dette er for de fleste en meget stor oplevelse, der gør et stort indtryk.

Brand ombord skibe er en af de mest alvorlige hændelser til søs. Alle besætningsmedlemmer til søs skal trænes i at bekæmpe brand, hvis den af uheldige årsager skulle opstå.
marnav-logo-hvid-176x45.png

Marstal NavigationsskoleMaritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal
[email protected]
+45 6253 1075

Find os også her

Copyright © 2022 Marstal Navigationsskole.

Designet & Udviklet af SkyDigital

Search

Ellenet 10, 5960 Marstal
(+45) 62 53 10 75