• Marstal Navigationsskole - bliv skibsfører

  Varighed: 5 semestre – to et halvt år.

  Med skibsføreruddannelsen og efterfølgende sejladserfaring som styrmand opnår du mulighed for at blive skibsfører af alle størrelser skibe både i Danmark og World Wide.

  Du får en lederuddannelse

  Skibsføreruddannelsen er også en lederuddannelse, hvor du får de nødvendige kvalifikationer og ledelsesredskaber til at stå med det øverste ansvar for skibets drift. Det gælder både for sejladsen, som havneoperationer, besætningsledelse, sikkerhedsprocedurer, skibsregnskaber og ladningspapirer og for kommunikation med rederi, kunder og myndigheder.

  Uddannelse med mange muligheder

  Arbejdet som skibsfører er udfordrende og varieret, idet du med skibsføreruddannelsen får adgang til at sejle som styrmand og senere som skibsfører på alle skibstyper og skibsstørrelser, kystnært såvel som på de store oceaner. Udmønstringsperioder varierer fra dagsjob til 3-4 måneder ombord ad gangen, og med cirka ligeså lange ferier bagefter.

  Du får hele verden som arbejdsplads

  De fleste af vores studerende får job i danske skibe, der sejler over hele verden, men uddannelsen kvalificerer også til sejlads i udenlandske skibe eller som lods. Mange skibsførere arbejder senere også i offshore-branchen på boreplatforme eller med andre typer installationer til søs f.eks. opsætning af vindmøller.

  Kan også føre til karriere i land

  Som skibsfører behøver du ikke nødvendigvis at sejle til søs resten af livet, der er gode muligheder for – efter et antal år til søs – at få beskæftigelse inden for ”Det blå Danmark”. Mange skibsførere får job på rederier, hos myndigheder, på maritime skoler eller i den maritime industri på land (værfter, servicefirmaer, udstyrsfabrikker). Dermed er skibsføreruddannelsen en vigtig livsnerve for hele det maritime Danmark.

  Se her, hvilke stillinger, uddannelsen giver ret til

  Med skibsførereksamen får du bevis som styrmand af 2. grad og kan sejle som styrmand i alle størrelser skibe. Efter et års tjeneste som styrmand kan du opnå sønæringsbevis som styrmand af 1. grad. Det giver ret til at sejle som overstyrmand i alle størrelser skibe. Efter yderligere sejltid kan du opnå sønæringsbevis som skibsfører, der giver ret til at føre alle skibe i alle områder.

  Sådan er uddannelsen opbygget:

  • Du starter med at tage en kystskipperuddannelse (½ år).
  • Herefter læser du videre til skibsfører, denne uddannelse består af fire semestre og varer to år. Undervejs er det dog muligt at stoppe efter sætteskipperdelen, det er efter 3 semestre – 1½ år.
  • Har du allerede en kystskipperuddannelse, og har du sejlet nogle år, starter du direkte i 1. semester på skibsføreruddannelsen. Dermed varer den 4 semestre (2 år).
  • Har du en sætteskipperuddannelse, og har du sejlet nogle år, får du merit og kan starte direkte på 3. semester af skibsføreruddannelsen. Efter kun et år er du skibsfører.
 • HF Søfart i Marstal

  Marstal Navigationsskole og VUC FYN Ærø tilbyder sammen den gymnasiale og maritime uddannelse HF-Søfart.

  Hvad er HF-søfart?

  HF-søfart er en tre-årig uddannelse, hvor du veksler mellem teori og praksis – og mellem gymnasiale og maritime fag. Med HF-søfart får du både en hel HF-eksamen og første modul af skibsofficersuddannelsen samt en uddannelse som skibsassistent.

  Hvad kan uddannelsen bruges til?

  En HF-søfartseksamen giver dig adgang til de samme videregående uddannelser, som enhver anden gymnasial ungdomsuddannelse. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at udmønstre som aspirant eller skibsassistent og skabe dig en karriere i den danske handelsflåde. Det er også et godt udgangspunkt, hvis du har lyst til uddannelser såsom:

  Marstal Navigationsskole og VUC FYN Ærø er beliggende med få meters afstand. På VUC FYN Ærø læser man boglige HF fag og på Marstal Navigationsskole modtager man undervisning i mere praktisk orienterede fag, såsom arbejde i et metalværksted, tovværksarbejde i et rigger værksted eller sejlads med skolens øvelsesbåde.

  Besøg blå HF Facebookside

 • Kystskipperuddannelsen på Marstal Navigationsskole

  Varighed: Et semester – et halvt år.

  Kystskipperuddannelsen kan anses for at være en grunduddannelse i navigation, som er en forudsætning for at læse videre til sætteskipper eller skibsfører. Med kystskipperuddannelsen og efterfølgende sejladserfaring som styrmand opnår du mulighed for at blive fører af mindre erhvervsskibe på op til 500 BT (bruttoton) i kystnær fart. Jobbet omfatter f.eks. sejlads som styrmand eller fører i mindre færger, offshore-fartøjer, crewbåde, havnebusser eller passagersejlads med turister på sejlskibe og lignende.

  Fører af skibe op til 500 BT

  Med kystskippereksamen får du bevis som styrmand af 4. grad, og kan sejle som styrmand i skibe op til 500 BT. Efter et års tjeneste som styrmand, kan du opnå sønæringsbevis som kystskipper, der giver ret til at føre skibe på op til 500 BT i kystfart.

  Muligheder for at læse videre

  Du har mulighed for at læse videre på vores øvrige navigatøruddannelser straks efter kystskippereksamen, eller efter at du har sejlet i de mindre erhvervsfartøjer et stykke tid. Det forudsætter dog, at du lever op til de øvrige adgangskrav for de længere uddannelser.

  Sådan er uddannelsen opbygget:

  • Kystskipperuddannelse består af 1. semester (½ år)

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922